Privacybeleid

Door uw persoonsgegevens in te vullen geeft u ITCE BVBA, Pluyseghemstraat 50, 2550 Kontich, Belgium en ondernemingsnummer BE0887268797 (hierna ITCE genoemd) ** toestemming om u te contacteren en op regelmatige basis nieuwsupdates te sturen, u op de hoogte stellen van promoties, u uit te nodigen voor evenementen en u gepersonaliseerde advertentieboodschappen te tonen.

Uw gegevens worden steeds met zorg behandeld. U kan uw gegevens steeds opvragen, inkijken en wijzigen. De toestemming om u te contacteren kan u ook te allen tijde zelf intrekken. Dit kan u doen door uzelf uit te schrijven a.d.h.v. een uitschrijflink die in elke mail voorzien is of door te mailen naar privacy@itce.be

ITCE kan uw persoonsgegevens verder aanvullen, vervolledigen en verrijken met gegevens die openbaar en publiek zijn. In bepaalde gevallen ITCE hiervoor ook beroep doen op derde partijen.

ITCE blijft u contacteren tot u uw toestemming hiervoor intrekt en bewaart uw gegevens niet langer dan nodig om de hierboven vermelde marketingacties uit te voeren of tot u vraagt om uw gegevens te verwijderen.

U kan zich bij klachten steeds wenden tot privacy@itce.be of bij de toezichthoudende overheid: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

U dient dit privacy statement ter aanvulling te beschouwen van het algemene privacybeleid zoals beschreven op https://itce.be/nl/privacy-policy/.

©2021 ITCE bvba - Privacybeleid